Verschijnselen Burnout

Om een burn-out te voorkomen is het belangrijk om tijdig de verschijnselen van een burn-out en stress te herkennen en daar pro-actief mee om te gaan. Het erkennen van een mogelijk probleem is hierbij een essentiele eerste stap om te voorkomen dat een overmatige stress situatie zich ontwikkeld tot een burnout.

Ongeveer 1 op 10 werknemers heeft last van een burn-out, naarmate je ouder wordt is de kans op een burnout groter. (bron CBS)
Burn-out is de psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn en geen energie of motivatie meer te kunnen vinden voor het werk.
Typerende verschijnselen van een burnout zijn:

·        Emotionele uitputting
·        Het gevoel het werk niet meer aan te kunnen
·        Hoge afstandelijkheid t.o.v. het werk

Naast de bovenstaande algemene verschijnselen zijn de volgende symptomen te beschouwen als signalen voor een mogelijke burn-out, wanneer dit gedrag afwijkt van normaal:
·        Concentratieproblemen
·        Vergeetachtigheid
·        Stemmingswisselingen
·        Besluiteloosheid
·        Slaapproblemen
·        Lusteloosheid
·        Cynisme
·        Onzekerheid
·        Angstklachten
·        Toenemende negativiteit
·        Minderwaardigheidsgevoelens
·        Onverschilligheid
·        Snel moe zijn
·        Vaker ziek (verminderde weerstand)
·        Toenemend perfectionisme
·        Sexuele problemen

De combinatie van hard werken met weinig plezier en veel stress is een risicoverhogende combinatie voor een burnout. Wanneer je daarbij weinig gelegenheid hebt tot herstel (weinig rust en positieve invloeden) is het nog gemakkelijker om verschijnselen van een burnout te ontwikkelen.
Niet iedereen reageert hetzelfde op een soortgelijke combinatie van factoren. De een zal lichamelijke klachten krijgen terwijl de ander klachten van psychische aard heeft. Ook zijn er mensen die helemaal geen klachten hebben en juist prima functioneren onder dezelfde omstandigheden.
Met name persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme en plichtsgetrouwheid hebben invloed op de verschijnselen van een burnout bij verschillende personen.
Over het algemeen helpt het om te praten over de problemen wanneer je last hebt van verschijnselen van een burnout of stess. Door er met een ander over te praten kun je tot andere inzichten komen en de situatie anders benaderen of relativeren.

Het zonder hulp van anderen oplossen van je eigen verschijnselen van een burnout is vele malen lastiger. Heb je in je directe omgeving niemand waarmee je je problemen kunt of wilt delen dan is het verstandig om contact op te nemen met een professional of je huisarts.